آیا ناهید در گذشته سیاره ای قابل سکونت بوده است؟

به گزارش وبلاگ مهدی آبادانی، دیجیاتو: در سال های اخیر، منجمان سیاره ناهید را از دید دیگری بررسی کردند و احتمال دادند که در میلیون ها سال پیش شرایط وجود حیات روی آن مهیا بوده است. برای مثال، برخی مدلسازی ها نشان می دهند که این سیاره قبلا اقیانوس های بزرگ و اقلیم آرامی داشته که برای میلیارد ها سال روی آن به جای مانده است.

آیا ناهید در گذشته سیاره ای قابل سکونت بوده است؟

اما ناهید امروزی اقلیم بسیار متفاوتی دارد؛ سطح آن به قدری داغ و خشک است که می تواند سرب را ذوب کند. با این حال، منجمان معتقدند که اگر زمانی حیات روی این سیاره وجود داشت، هنوز می توان در ابرها و جایی در ارتفاع 50 کیلومتری از سطح ناهید شواهدی از آن را پیدا کرد. چنین فاصله ای از سطح این سیاره شرایطی مثل سطح دریا در زمین دارد و دما و فشار آن درست مثل چیزی است که ما روی زمین حس می کنیم.

سیاره ناهید هم درست مثل بقیه سیارات جوان به قدری داغ بود که نمی توانست بستری برای اقیانوس های مایع باشد. تقریبا تمام آب ناهید بخار شده و سونایی به بزرگی یک سیاره ایجاد کرده بود. مدلی که قبلا برای گذشته این سیاره پیشنهاد شده بود شرایطی آرام را روی ناهید نشان می داد که نتیجه سرد شدن این سیاره در طی میلیون ها سال بود.

شرایط به گونه ای بود که ابرهای ناهید بخش بزرگی از گرمای خورشید را بازتاب می کرد و شرایط را برای وجود اقیانوس های مایع فراهم می کرد. با این حال، خورشید جوان هم عامل بی تاثیری نبود. در آن زمان، درخشش خورشید کمتر بود و تنها 70 درصد خورشیدی که امروز می شناسیم درخشان بود.

در مطالعه ای نو منجمان رصدخانه نجومی ژنو در سوییس شرایط اقلیمی ناهید را در گذشته شبیه سازی کردند و با نتایج بسیار متفاوتی روبرو شدند. آن ها متوجه شدند که شرایط در ناهید جوان طوری بود که ابرها فقط در شب به وجود می آمدند و روزها خبری از ابر نبود. بنابراین ابرها گرمای خورشید را در روز بازتاب نمی کرد، تاثیری در تشکیل حیات نداشت.

علاوه بر اینکه ابرها از ورود گرما جلوگیری نمی کردند، حتی با ایجاد اثر گلخانه ای گرمای بیشتری را در شب ها درون اتمسفر سیاره نگه می داشتند. به همین دلیل، ناهید هیچ وقت به مقدار ای خنک نشد که باران کافی روی این سیاره ببارد و رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها تشکیل شود.

اگر حدس این محققان درست باشد، ناهید همیشه سیاره ای داغ بوده است و تا به امروز فرضیه متفاوتی داشتیم. مطالعات بیشتر روی سطح سیاره اطلاعات بیشتری درباره اقلیم آن در اختیارمان قرار خواهد داد. برای مثال، محققان احتمال می دهند که تسراهای ناهید که نواحی جغرافیایی مشابه قاره های زمین هستند، ترکیباتی بسیار شبیه به ترکیبات شیمیایی سنگ های روی سیاره زمین دارند.

در سیاره ما این سنگ های دگرگونی در حضور آب مایع شکل می گیرند. اما اگر معلوم شود که این سنگ های ناهید بازالتی و مثل کف دریاهای زمین هستند، دیگر نیازی به حضور آب برای تشکیل آن ها نیست. چنین نتیجه ای فرضیه این منجمان را تقویت می کند و نشان می دهد که ناهید واقعا سیاره ای داغ بوده است.

ماموریت نو وریتاس (VERITAS - Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography & Spectroscopy) که ناسا به تازگی آن را آغاز کرده است، در سال 2028 میلادی پرتاب می شود و تسراهای ناهید را از مداری به دور این سیاره مطالعه می کند. با این حال، احتمالا به یک ناهیدنورد نیاز است تا بتوان اطلاعات بیشتری از آن ها به دست آورد.

به علاوه، این مطالعه نو نشان داد که اگر خورشید در آن زمان کمی درخشان تر بود، ممکن بود زمین هم به سرنوشت ناهید دچار شود. بر اساس مدل هایی که این منجمان به دست آوردند، اگر خورشید جوان به جای 70 درصد، 92 درصد از درخشندگی خورشید امروزی را داشت، زمین تبدیل به سنگی داغ می شد و هیچ وقت خانه مناسبی برای حیات روی آن نبود.

چنین نتیجه ای درباره سیارات فراخورشیدی هم صدق می کند. اگر این سیارات درون کمربند حیات وجود داشته باشند و آب مایع روی آن ها جاری باشد، باز هم ممکن است به دلیل درخشندگی نامناسب ستاره اش قابل سکونت نباشد.

دیجیاتو: در سال های اخیر، منجمان سیاره ناهید را از دید دیگری بررسی کردند و احتمال دادند که در میلیون ها سال پیش شرایط وجود حیات روی آن مهیا بوده است. برای مثال، برخی مدلسازی ها نشان می دهند که این سیاره قبلا اقیانوس های بزرگ و اقلیم آرامی داشته که برای میلیارد ها سال روی آن به جای مانده است.

اما ناهید امروزی اقلیم بسیار متفاوتی دارد؛ سطح آن به قدری داغ و خشک است که می تواند سرب را ذوب کند. با این حال، منجمان معتقدند که اگر زمانی حیات روی این سیاره وجود داشت، هنوز می توان در ابرها و جایی در ارتفاع 50 کیلومتری از سطح ناهید شواهدی از آن را پیدا کرد. چنین فاصله ای از سطح این سیاره شرایطی مثل سطح دریا در زمین دارد و دما و فشار آن درست مثل چیزی است که ما روی زمین حس می کنیم.

سیاره ناهید هم درست مثل بقیه سیارات جوان به قدری داغ بود که نمی توانست بستری برای اقیانوس های مایع باشد. تقریبا تمام آب ناهید بخار شده و سونایی به بزرگی یک سیاره ایجاد کرده بود. مدلی که قبلا برای گذشته این سیاره پیشنهاد شده بود شرایطی آرام را روی ناهید نشان می داد که نتیجه سرد شدن این سیاره در طی میلیون ها سال بود.

شرایط به گونه ای بود که ابرهای ناهید بخش بزرگی از گرمای خورشید را بازتاب می کرد و شرایط را برای وجود اقیانوس های مایع فراهم می کرد. با این حال، خورشید جوان هم عامل بی تاثیری نبود. در آن زمان، درخشش خورشید کمتر بود و تنها 70 درصد خورشیدی که امروز می شناسیم درخشان بود.

در مطالعه ای نو منجمان رصدخانه نجومی ژنو در سوییس شرایط اقلیمی ناهید را در گذشته شبیه سازی کردند و با نتایج بسیار متفاوتی روبرو شدند. آن ها متوجه شدند که شرایط در ناهید جوان طوری بود که ابرها فقط در شب به وجود می آمدند و روزها خبری از ابر نبود. بنابراین ابرها گرمای خورشید را در روز بازتاب نمی کرد، تاثیری در تشکیل حیات نداشت.

علاوه بر اینکه ابرها از ورود گرما جلوگیری نمی کردند، حتی با ایجاد اثر گلخانه ای گرمای بیشتری را در شب ها درون اتمسفر سیاره نگه می داشتند. به همین دلیل، ناهید هیچ وقت به مقدار ای خنک نشد که باران کافی روی این سیاره ببارد و رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها تشکیل شود.

اگر حدس این محققان درست باشد، ناهید همیشه سیاره ای داغ بوده است و تا به امروز فرضیه متفاوتی داشتیم. مطالعات بیشتر روی سطح سیاره اطلاعات بیشتری درباره اقلیم آن در اختیارمان قرار خواهد داد. برای مثال، محققان احتمال می دهند که تسراهای ناهید که نواحی جغرافیایی مشابه قاره های زمین هستند، ترکیباتی بسیار شبیه به ترکیبات شیمیایی سنگ های روی سیاره زمین دارند.

در سیاره ما این سنگ های دگرگونی در حضور آب مایع شکل می گیرند. اما اگر معلوم شود که این سنگ های ناهید بازالتی و مثل کف دریاهای زمین هستند، دیگر نیازی به حضور آب برای تشکیل آن ها نیست. چنین نتیجه ای فرضیه این منجمان را تقویت می کند و نشان می دهد که ناهید واقعا سیاره ای داغ بوده است.

ماموریت نو وریتاس (VERITAS - Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography & Spectroscopy) که ناسا به تازگی آن را آغاز کرده است، در سال 2028 میلادی پرتاب می شود و تسراهای ناهید را از مداری به دور این سیاره مطالعه می کند. با این حال، احتمالا به یک ناهیدنورد نیاز است تا بتوان اطلاعات بیشتری از آن ها به دست آورد.

به علاوه، این مطالعه نو نشان داد که اگر خورشید در آن زمان کمی درخشان تر بود، ممکن بود زمین هم به سرنوشت ناهید دچار شود. بر اساس مدل هایی که این منجمان به دست آوردند، اگر خورشید جوان به جای 70 درصد، 92 درصد از درخشندگی خورشید امروزی را داشت، زمین تبدیل به سنگی داغ می شد و هیچ وقت خانه مناسبی برای حیات روی آن نبود.

چنین نتیجه ای درباره سیارات فراخورشیدی هم صدق می کند. اگر این سیارات درون کمربند حیات وجود داشته باشند و آب مایع روی آن ها جاری باشد، باز هم ممکن است به دلیل درخشندگی نامناسب ستاره اش قابل سکونت نباشد.

منبع: انتخاب

به "آیا ناهید در گذشته سیاره ای قابل سکونت بوده است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آیا ناهید در گذشته سیاره ای قابل سکونت بوده است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید